Skip to main content

Table 2 Percentages of volatile compounds in C. macrophylla peel oils

From: GC–MS of essential oil, metal profile and physicochemical properties of fruits of Citrus macrophylla Wester from Sudan

No Compound Rt (min.) Compound class Rel. (%)
1 α-Phellandrene 4.57 Monoterpene 0.42
2 α-Pinene 4.76 " 1.94
3 Sabinene 4.79 " 0.28
4 β-Pinene 5.96 " 1.05
5 β-Myrcene 6.22 " 1.57
6 p-Cymene 7.44 Aromatic hydrocarbon 0.23
7 Limonene 7.55 Monoterpene 72.85
8 cis-Ocimene 7.72 " 1.94
9 α-Ocimene 8.08 " 1.00
10 γ-Terpinene 8.54 " 13.44
11 Linalool oxide 9.07 " 0.17
12 Hexachoroethane 9.20 Aliphatic alkane 0.10
13 Linalool 10.22 Monoterpene 0.29
14 1,3-Dimethyladamantane 10.88 Cyclolkane 0.58
15 1,3-Dimethyl-5-ethyladamantane 11.18 " 0.10
16 Decahydro-2,3-dimethylnaphthalene 12.82 Aromatic hydrocarbon 0.29
17 1,4-Dimethyladamantane 13.56 Cyclolkane 0.22
18 α-Terpineol 14.22 Monoterpene 0.32
19 Linalyl propionate 14.22 Ester 0.32
20 1,2-Dimethyl-5-nitroadamantane 16.26 Cyclolkane 0.19
21 σ-Elemene 19.65 Sesquiterpene 0.08
22 trans-Caryophyllene 23.18 " 0.63
23 trans-α-Bergamotene 23.75 " 0.78
24 α-Humulene 24.70 " 0.10
25 Germacrene D 25.76 " 1.01
26 γ-Elemene 26.33 " 0.24
27 β-Bisabolene 26.94 " 0.49
28 Ledene (Veridiflorol) 30.03 " 0.07
29 Junipene (Longifolene) 30.03 " 0.08
30 Ledol (α-Santalene) 32.93 " 0.07